Víte, jaká bude skutečná cena vaší dřevostavby?

Kolem cen dřevostaveb toho bylo napsáno a řečeno již mnoho. Jak je to ale s cenou Vašeho domu a jak si jí můžete zjistit s předstihem, než ještě provedete první investice do projektu a rozpočtu?

Když se rozhodnete, že budete stavět, přirozeně Vás zajímá, kolik to bude stát. Cenu většinou potřebujete vědět, ještě před tím, než si necháte zhotovit projekt. Jako velmi obecné vodítko Vám může posloužit obecná cena dřevostavby 25-30 tis. Kč/m2 obytného plochy budoucího domu. Nutno však podotknout, že tato cena většinou neodpovídá ceně, kterou skutečně zaplatíte za celou akci výstavby Vašeho domu. Cena se může lišit běžně o 25 – 50%.  Proč tomu tak je?

Odpověď bych rozdělil do dvou rovin:

1. Nárůst ceny samotné stavby oproti původnímu rozpočtu

V rámci 1. bodu lze uvést několik příčin, které ovlivňují nárůst ceny samotné stavby. Nejčastěji to jsou nové technologie, které preferuje stavitel nebo stavebník v rámci kvality a parametrů provedení díla. Jedná se o nárůst ceny díla na žádost klienta.

Další příčinou růstu ceny tedy mohou být exotické materiály, designové věci a úpravy. Cenu také ovlivňují typy konstrukcí, kvalita a objem použitých tepelných izolací, dále parozábranných a parobrzdných systémů, zejména pokud chceme docílit nějakých obecně zajímavějších tepelně-technických  parametrů stavby.

2. Nárůst ceny o další investice v interiéru či okolí stavby

V rámci 2. bodu lze také uvést několik příčin, které ovlivňují nárůst plánované ceny akce. Mnoho lidí totiž nepočítá kromě investic do stavby s dalšími investicemi do interiéru a okolí stavby, jako jsou nábytek krytiny podlah, svítidla, schody, dražší koupelny, terénní úpravy, příjezdová cesta, chodníky, další zpevněné plochy, pergola, zahrada atd. Klienti, kteří s dalšími investicemi počítají, mají někdy tendenci ceny těchto dalších realizací podceňovat. Proto je důležité, abyste od samého začátku věděli, jaké další investice do interiéru a okolí stavby budete realizovat a znali jejich reálnou cenu.

Jak postupovat, abyste se při stavbě dřevostavby neocitli bez prostředků?

V praxi se běžně postupuje tak, že si vyberete dům, necháte si vypracovat projektovou dokumentaci a sestavit rozpočet. Následně vyberete firmu a staví se. Tento postup však sebou nese určitá úskalí, a to např., že zpravidla vyšší cenu výstavby se dozvíte, až když máte hotový projekt a rozpočet. Obě tyto položky Vás už přitom stály nemalou sumu peněz a proto se při stavbě domu většinou zadlužíte více, než jste původně zamýšleli nebo naopak musíte šetřit při výstavbě, což nemusí být úplně jednoduché a správné.

Já osobně Vám doporučuji následující postup, který můžete využít také ve spolupráci s naší firmou Dřevostavby COUNCIL:

1) Vyberte nebo navrhněte si dům.
Stačí základní návrh, aby byly zřejmé obvodové zdi a příčky. Pokud se nejedná o katalogovou dřevostavbu, klidně to může být jen náčrt tužkou nebo Vám může posloužit velmi dobře tabulkový editor. Tento jednoduchý návrh s Vámi můžeme prokonzultovat a nabídnout případné alternativy.

2) Nechte si udělat cenovou nabídku ideálně se základní vizualizací.
Vyberte si firmu, která je ochotna Vám toto poskytnout. Pokud jsme schopni určit výšku stropů, typ a sklon střechy, lze udělat velmi přesnou kalkulaci. V tuto chvíli připočtěte další investice do interiéru a okolí dřevostavby. Nyní jste docílili dvou věcí tedy vizualizace a rozpočtu. Podle těchto informací již lze zpracovat projekt.

3) Nechte si zpracovat projekt dřevostavby dle vizualizace a cenové nabídky stejnou firmou nebo svým projektantem.
Pokud využijete naší firmy, vše je bez závazků a proto můžete i posléze stavět s konkurencí. Věříme však, že budete s naší prací a cenou dřevostavby spokojeni a nebudete k tomu mít důvod.

4) Zkontrolujte si cenu a jděte do toho!
Celý proces je jednoduchý a bez rizika, že investujete do projektu a nebudete mít na realizaci.

Přes všechny informace pro jistotu ještě doporučuji vyřídit vyšší úvěrový limit, který nemusíte vyčerpat.

Ať se daří nejen na VYSOČINĚ!