Šest tipů, jak si postavit kvalitní dřevostavbu

Cílem tohoto článku není pouštět se do nějakých vysoce odborných záležitostí. Jednotlivé body jsou řekněme upozornění, že existují určité věci, které když nebudete reflektovat, stejně můžete mít kvalitní dům. Na druhou stranu však můžete pozitivně ovlivnit určitý komfort ve svém budoucím domě.

1. Zvolte těžkou střechu.

Jak deklaruji na našem webu, doporučujeme jen věci, které jsme si sami vyzkoušeli nebo porovnali. Tak tomu tedy je i v případě střechy. Obecně se v Česku na dřevostavby doporučují těžší střechy, ale jak jsem mohl vidět jinde v Evropě, ostatně i na českých horách, plechové střechy na dřevostavbách nejsou až tak neobvyklé. Ono doporučení těžkých střech je vysvětlováno různě. Slyšel jsem různé důvody, které jsou podle mého hodně individuální. Na naší úplně první dřevostavbě jsme měli betonovou tašku a rozdíl, který pozorujeme nyní, je dosti patrný. To že má horší akustické vlastnosti samotná střecha jsme samozřejmě věděli a nutno dodat, že nám jinak po ostatních stránkách plně vyhovuje, navíc jsme zvolili velmi pěkný vzor a barvu. V čem je tedy výhoda těžké střechy? Když jednoduše zatížíte dům shora, nosná konstrukce domu je do určité míry omezena ve vibraci, to znamená i v přenosu hluku. Když k tomu přidáte vlastnosti betonové nebo pálené tašky, výsledkem jsou výrazně lepší protihlukové vlastnosti celého domu.

2. Nechte si omítnout stěny.

Toto doporučení je třeba vždy konzultovat se stavitelem domu, aby nedošlo ke kombinaci materiálů, které na sebe negativně reagují nebo mají rozdílné fyzikální vlastnosti. Když to uchopíme obecně, hodně se dnes používá jako finální vrstva stěny v interiéru sádrokarton. Jeho vlastnosti zejména mechanická odolnost jsou ovšem nižší, než jsme např. zvyklí u běžných zdí. Já doporučuji našim klientům variantu nějaké konstrukční desky nataženou stěrkovým lepidlem s armovací sítí a jako finální vrstvu vnitřní štuk. Takto upravená stěna má lepší mechanické vlastnosti, nepraská, ale také o něco lépe akumuluje a má lepší protipožární vlastnosti. I tak si ovšem stěna zachová svou pružnost. To je mimochodem vlastnost, kterou mám na dřevostavbách rád nejvíce, a sice že když naše dítě spadne hlavou na zeď, většinou ani nebrečí, natož abychom řešili nějaká zranění.

3. Zvolte těžké podlahy

Těžké, např. betonové, podlahy zase zlepší akustické vlastnosti domu, za předpokladu použití dilatací a kročejové izolace, podobně jako u bodu 1. Toto se týká hlavně podkroví a prostor, kde není nějaký pevný podklad, jako např. základová deska. Rozhodně nejsem odpůrcem dřevěných podlah. Nicméně je vždy lepší je montovat např. nad ten beton.

4. Zvolte vhodné vytápění.

Vždy zvažujeme investiční náklady, cenu paliva nebo energie, kterou bude systém spotřebovávat a také budoucí práci s přípravou paliva údržbou atd. Obecně dřevostavby méně akumulují, takže nepotřebujete tolik energie na vytopení, jako u zděného systému, ale zároveň jí potom nečerpáte zpět. Tzn., že se do dřevostaveb hodí systémy, u kterých můžete neustále efektivně regulovat tepelný výkon, např. elektrické infravytápění, ale i přímotopy. Zejména, čím více zateplený dům máte, tím více toto platí, protože zde hraje roli ještě zmiňovaná cena energie. Méně vhodný je podle mých zkušeností do dřevostaveb systém ústředního vytápění s radiátory. Radiátory mají nižší účinnost, ale hlavně nedostatečně rychle reagují na tepelné potřeby v interiéru. Ekvitermní regulace i termostatické hlavice, jsou systémy, které by měly toto do určité míry řešit, ale stejně to pořádně „nefunguje“. Radiátory topí, a když potřebujete, aby přestaly, stále topí. Takže přetápí cca o 2 až 3 stupně. Zatím co infravytápění nebo klasické přímotopy přetápí jen podle nastavení termostatu. Ideální je potom kombinace s krbem nebo kamny. Pokud plánujete v domě krb, navrhněte ho tak, aby vám vytápěl, pokud možno, co největší objem domu (myšleno konvenčně, ne rozvody vzduchu či vody). Předpokládejme, že krb chcete mít v obýváku, tak si ho navrhněte někam ke dveřím do chodby nebo ke schodišti. Toto je dosti individuální, ale obecně to lze doporučit.

5. Pokud chcete stavět u silnice, použijte celistvou tepelnou izolaci.

Existují skladby stěn, např. s dřevěným obkladem, kdy od exterieru skrze celou stěnu do interieru vede zvukový most, mohou to být např. dřevěné rošty atd. Dřevo v tomto případě snáze přenáší hluky do interiéru. V běžně klidném prostředí to nepoznáte, ale situace se pravděpodobně změní, pokud budete bydlet u nějaké frekventovanější silnice, dráhy nebo hlučnější fabriky. V tomto případě bych v exteriéru raději volil fasádní vatu, dřevitou izolaci, polystyren (dle systému) atd., prostě izolaci, která je kotvena nebo lepena po celém obvodu nikoliv vkládána do rámu.

6. Nepodceňte izolaci příček

Myšleno hlavně u příček na bázi svislé dřevěné konstrukce. Vata je vkládána do prostoru mezi fošny a právě ty vedou zvuk lépe než vata. Nechci se uchylovat k takovým radám, jako dělat příčky jinak apod., to si myslím není třeba. Jen bych volil profil minimálně od 12cm, dále si můžete pomoci deskami s lepšími akustickými vlastnostmi.

Doufám, že vám těchto pár postřehů pomůže při výběru nebo návrhu domu.

Ať se daří, nejen na VYSOČINĚ